Citation link:
 • Етнографско изследване на с. Вардим, Свищовско
  • Заглавна страница
  • Речник на характерната лексика
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295