Current View
Citation link:
Title:
Динамика на когнитивните профили на ученици със специфично нарушение на ученето : Автореферат / Фотини Евангелос Билиурдзи ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Пламен Стефанов Петков.; Dynamics of cognitive profiles of students with specific learning disorder Foteini Evangelos Biliourtzi
 
Creator:
Билиурдзи, Фотини Евангелос; Biliourtzi, Fotini Evangelos; Попзлатева, Цанка Златева науч. ръководител; Ценова, Цветанка Луканова рец.; Петков, Пламен Стефанов рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Спец. Педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2022
 
Subject:
Деца с увреждания образование и просвета.; Дефектология.; Когнитивна психология.
 
*** *** ***
 
001:
001189042
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Билиурдзи, Фотини Евангелос
 
245:
Динамика на когнитивните профили на ученици със специфично нарушение на ученето :| Автореферат /| Фотини Евангелос Билиурдзи ; Науч. ръководител Цанка Попзлатева ; Рец. Цветанка Луканова Ценова, Пламен Стефанов Петков.
 
246:
Dynamics of cognitive profiles of students with specific learning disorder| Foteini Evangelos Biliourtzi
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.307 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
75 с. :| с табл., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор" по проф. направление 1.2 Педагогика (Спец. Педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по науки за образованието и изкуствата| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2022
 
650:
Деца с увреждания| образование и просвета.| Дефектология.| Когнитивна психология.
 
700:
Biliourtzi, Fotini Evangelos| Попзлатева, Цанка Златева| науч. ръководител| Ценова, Цветанка Луканова| рец.| Петков, Пламен Стефанов| рец.