Current View
Citation link:
Title:
Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН) от хирургическата интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания : Автореферат / Марта Венелинова Василева ; Науч. ръководител Цветанка Ценова
 
Creator:
Василева, Марта Венелинова; Ценова, Цветанка Луканова науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 1. 2. Педагогика, Специална педагогика - Логопедия СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по нач. и предучилищна педагогика. Кат. "Спец. педагогика и логопедия" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Говор разстройства при децата.; Небце аномалии при децата.
 
*** *** ***
 
001:
001148789
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василева, Марта Венелинова
 
245:
Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН) от хирургическата интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания :| Автореферат /| Марта Венелинова Василева ; Науч. ръководител Цветанка Ценова
 
260:
София,| 2014.
 
300:
71 с. :| със сх., диагр., табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 1.439 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 1. 2. Педагогика, Специална педагогика - Логопедия| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по нач. и предучилищна педагогика. Кат. "Спец. педагогика и логопедия"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Говор| разстройства| при децата.| Небце| аномалии| при децата.
 
700:
Ценова, Цветанка Луканова| науч. ръководител